Vrijeme blagdana, posebice onih većih kao što je Božić obiluje mnogim običajima i tradicijama. Neki običaji su duboko ukorijenjeni u našoj kulturi dugi niz godina, dok su neki nešto novijeg datuma i d