Svadbe u svom ceremonijalu, toaletama, obilju i atmosferi imaju u sebi nešto kraljevsko, a cvijeće, od svadbenog buketa, svadbenih kitica do aranžmanima na stolovima, poput biranog parfema daje onu za