Adventski vijenci su simbol vječnosti sa svoja tri svojstva krugom, svjetlom i svijećama. Uobičajeno se kao podloga za krug koristi zimzeleno granje ili slama koje se isprepleće u krug. Krug zapravo s