Tradicionalno u našim krajevima cvijeće za groblje su krizanteme, no da li svi znamo odakle potječu krizanteme i koju simboliku one nose. Krizanteme su u Europu stigle iz Japana odakle potječu, te u J