Praznik cvijeća, festival cvijeća, takmičenje cvjećara i moderni buketi cvijeća su u vrlo uskoj vezi jer donose nove trendove u izboru i aranžiranju cvijeća, a samo vezanje buketa dižu na jednu višu,